Energietransitie en particulier Eigendom (voorheen Energiepacht).

Binnen Zutphen werd mij  door de wethouder Harry Matser gevraagd, “Zutphen 2030 van Gas Los” , hoe denk je daarover? graag op 1 A4tje. Het antwoord aan de wethouder waren 7 A4 tjes met 2 brieven naar de minister Kajsa Ollongren van ministerie BZK. 

Ik stuitte namelijk bij het beantwoorden van deze vraag op een aantal  problemen, die niet op regionaal niveau opgelost kunnen worden, maar waar we de klimaattafels bij nodig hebben.  Het grootste probleem is de financiering van de Energietransitie voor particulier huiseigenaren, als we wijken van gas willen loskoppelen. Ongeveer 90% ( getal van Diederik Samsom) van de bewoners is niet geïnteresseerd of financieel niet in staat om te investeren in het terugdringen van de CO2 uitstoot/ aanpassingen aan eigen woning. Kredietregelingen en Europese wetgeving maken het allemaal niet makkelijker. Ik heb een theorie hierover ontwikkeld en ben hierin een aantal stappen verder dan mijn eerdere visie over het invoeren van  Energiepacht en Gebouwgebonden financiering.

Mijn gedachten heb ik intussen met het team dat vanuit Binnenlandse Zaken zich met de klimaattafels bezighoud gedeeld. Men reageerde positief op mijn gedachten. Vooral de nuances die ik maak, zorgen waarschijnlijk voor deze reactie. Verdere studie zeker juridisch zal noodzakelijk zijn. wordt vervolgt! 

Daarnaast ligt er het eerste draaiboeken over hoe pak je als stad met historisch centrum en 19e eeuwse wijken zo’n transitie aan, maar ook hoe ga je met de huidige nieuwbouw en markt van huurwoningen om. Ik maak U graag deelgenoot van dit advies, dat  al met een aantal experts besproken is en naar mijn mening een  oplossing is voor dit moeilijke vraagstuk. 

                    Joost Dolhain, architektuurstudio Joost Dolhain Design Warnsveld

Contactgegevens:
architektuurstudio joost dolhain design Warnsveld
e: dolha88@wxs.nl t: +31653169128